• Bez kategorii,  Self-Reg

    Samoregulacja i stres w obszarze biologicznym

    Jednym z najbardziej podstawowych elementów Self-Reg jest to, w jaki sposób rozumiemy stres – czyli jako stan zakłóconej równowagi, zużywający naszą energię. Równowaga to stan optymalnego napięcia, pobudzenia i energii, określany przez Stuarta Shankera, twórcę metody Self-Reg, jako stan spokojnej uważności. To stan, w którym jesteśmy w stanie najbardziej efektywnie działać, uczyć się, kontrolować swoje emocje i reakcje na różne bodźce, mamy dość energii by radzić sobie z różnymi wyzwaniami. Z kolei stresorem jest każdy bodziec powodujący zachwianie tej równowagi – wymagający od nas zużycia jakiejś ilości energii, zwiększający nasze napięcie, zmieniający pobudzenie. Stresory mogą być zarówno negatywne, jak i pozytywne – ich “znak” nie ma większego znaczenia dla systemu…